Rättsligt

AKQA Denmark A/S
Staunings Plads 3, 1st floor
1607 Copenhagen V., Denmark
Represented by Managing Director: Steffen Blauenfeldt Otkjær
VAT Identification number: 29203776

Läs den fullständiga versionen av Allmänna villkor och Sekretesspolicy.

Sammanfattning:

  • Detta är ett konstverk.
  • Det är en säker plats för barn och ungdomar att vara kreativa på och skapa budskap så länge som budskapet inte är olämpligt, avsett att sälja något, har illvilliga avsikter eller är olagligt. Om ett budskap innehåller något av ovanstående har vi möjlighet och kommer att ta bort budskapet utan föregående meddelande.