Правна информация

AKQA Denmark A/S
Staunings Plads 3, 1st floor
1607 Copenhagen V., Denmark
Represented by Managing Director: Steffen Blauenfeldt Otkjær
VAT Identification number: 29203776

Прочетете пълната версия на нашите условия и политика за поверителност.

Накратко:

  • Това е произведение на изкуството.
  • То е безопасно място за децата творчески да отправят послания при условие, че не са неуместни, не целят продажба, не са със зла умисъл и не са незаконни. Ако послание попада сред изброените по-горе, ние можем и ще го премахнем без предизвестие.