Teisinė informacija

AKQA Denmark A/S
Staunings Plads 3, 1st floor
1607 Copenhagen V., Denmark
Represented by Managing Director: Steffen Blauenfeldt Otkjær
VAT Identification number: 29203776

Perskaitykite visą mūsų nuostatų ir sąlygų versiją ir privatumo politiką.

Trumpai

  • Tai – meno kūrinys.
  • Tai yra saugi vieta vaikams kūrybiškai išreikšti savo idėjas. Jos negali būti nederamos, jomis neturi būti siekiama ką nors parduoti, jos negali būti piktavališkos ar prieštaraujančios teisės aktams. Jei nustatoma, kad išreikšta idėja yra tokia, kaip aprašyta pirmiau, ją pašalinsime be įspėjimo.