Riktlinjer för gemenskapen

Detta är en vänlig och kreativ plats för barn och ungdomar, som tillsammans kan förändra världen.

Earth Speakr är öppen för alla barn och ungdomar oavsett ras, etnicitet, religion, fysisk/psykisk förmåga, sexuell läggning och kön.

När du använder appen förväntar vi oss att du har en öppen, respektfull inställning utan fördomar. Budskap som inte följer våra regler och villkor kommer att tas bort.

Våra regler:

Var dig själv

Om du vill skapa ett budskap måste du vara mellan 7 och 17 år. Se till att du bara använder ditt eget innehåll i dina budskap. Alla, både unga och vuxna, kan delta genom att lyssna och dela budskapen från barnen och ungdomarna.

Visa vänlighet och respekt

När du skapar budskap och delar dem ska du tänka på att hela världen kan höra dig. Människor av alla åldrar och från alla samhällsgrupper kommer att lyssna, så se till att du verkligen menar vad du säger och gör. Du ska ha goda avsikter med det du framför i ord eller handling.

Var ärlig

Säg vad du tycker – sanningsenligt och ärligt. Undvik att tala illa eller kränkande om någon. Dela bara dina egna, icke kommersiella budskap.

Var konstruktiv

När du vill uttala din åsikt om andras budskap genom att dela dem utanför vår app ska du vara positiv och stöttande. Berätta om något du gillar, hellre än något du ogillar.

Personlig information ska du låta vara privat

Lämna inte ut ditt namn och andra personliga uppgifter såsom din adress, ditt mobilnummer och din e-postadress.

Respektera andra människors integritet

Visa inte upp vänner och din familj i dina videobudskap om de inte vill vara med. Visa inte upp kända personer som du inte känner personligen.

Se till att Earth Speakr håller en vänlig ton

Om du tycker att någon har lagt in ett budskap som är elakt, oförskämt, förolämpande, våldsamt, rasistiskt, sexistiskt eller på annat sätt olämpligt vill vi gärna att du rapporterar det till oss, så granskar vi det omedelbart.