Vanliga frågor

Behöver barn ha föräldrars tillstånd för att få delta?

Earth Speakr är en säker plats för barn och ungdomar, där de kan föra fram sina idéer och uttrycka sin oro för hur planeten mår. Föräldrars eller vårdnadshavares tillstånd krävs för att barn och ungdomar ska kunna ladda ner och använda appen.

Hur använder mitt barn appen?

Kolla instruktionerna här.

Varför riktar sig detta projekt till barn och ungdomar?

Barns och ungdomars budskap är själva kärnan i detta konstverk och Earth Speakr har som målsättning att lyfta fram de ämnen och frågor som unga tar upp. Vuxna är också viktiga. De uppmanas att lyssna på de ungas budskap och ta dem på allvar. Genom att dela och väcka uppmärksamhet kring budskapen på Earth Speakr kan de vuxna också visa sitt engagemang för dessa frågor..

Hur gamla är barnen och ungdomarna?

Earth Speakr välkomnar alla mellan 7 och 17 år att dela budskap i appen. De kan uppleva appens AR-funktioner med förstärkt verklighet och använda webbplatsen.

Är detta ett miljövänligt projekt?

För att skapa medvetenhet om den påverkan nätaktiviteter kan ha på miljön kommer Earth Speakr att granskas av en oberoende enhet vad gäller dess koldioxidutsläpp.

Vem har betalat för detta?

Earth Speakr finansieras av tyska utrikesministeriet i samband med det tyska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd 2020 i samverkan med Goethe-institutet.

Jag vill lämna ett budskap, men jag är tydligen för gammal?

Tack för att du vill vara med och dela ett budskap! Du kan inte använda appen, men du kan bidra genom att lyssna på de ungas budskap och se till att barnen och ungdomarna blir hörda genom att du skapar en Loud Speakr av de ungas budskap som du kan dela till människor du känner och på så sätt hjälpa till att sprida budskapen över hela världen.

Vad är AR egentligen?

AR står för ”Augmented Reality”, eller förstärkt verklighet på svenska, och innebär att du via din smartphone eller surfplatta får uppleva ett extra lager till den värld du ser. Det är det bästa sättet att uppleva Earth Speakr-budskap och Loud Speakrs som finns i närheten i den verkliga världen. Titta på kartan och hitta Earth Speakr-budskap och Loud Speakrs nära dig.

Se Så här gör du-guiderna längst ner på sidan.

Vad är Loud Speakrs?

Loud Speakrs är samlingar av Earth Speakr-budskap. Budskap kan väljas efter ort och placeras tillsammans på kartan där du tror att fler personer kan vara intresserade av att lyssna.

Mitt barn bor i ett land utanför EU. Är det ändå möjligt att delta?

Naturligtvis! Det här projektet startades av barn och ungdomar inom EU, men unga överallt i världen kan givetvis vara med.

Är Earth Speakrs app och webbplats tillgänglig för människor med funktionsvariationer?

Grundidén är att Earth Speakr ska vara tillgänglig för alla. Om du har en funktionsvariation kanske du kan ta hjälp av någon för att delta i alla aspekter av konstverket – att spela in och fånga upp budskap, uppleva redan befintliga budskap och dela dessa med andra.

Se kompatibilitetsspecifikationer här.

Fungerar appen för både Android- och Apple-enheter?

Ja!

Se kompatibilitetsspecifikationer här.

Jag har ingen smart enhet. Kan jag delta ändå?

Du kan ändå använda webbplatsen och kolla händelser nära dig. Du kanske kan delta tillsammans med en vän som har en smart enhet. Du kan också fråga din lärare eller någon på biblioteket om de kan vara intresserade av att använda något av verktygen för att hjälpa dig och dina vänner att delta i konstverket.

Kan någon främmande person ta kontakt med mitt barn direkt via appen eller webbplatsen?

Nej. Earth Speakr är inte en P2P-plattform för utbyte av meddelanden och inte heller ett socialt nätverk. Det finns ingen chatt-funktion och det är inte möjligt att kommunicera via appen eller webbplatsen.

Hur är de unga skyddade när de använder appen?

Earth Speakr har utvecklats för att stödja barns och ungdomars unika kreativitet samtidigt som alla identifierbara egenskaper är dolda för att skydda deras identitet och integritet. När ett budskap skapas samlar appen in en ljudfil och en video, som består av animerade ögon- och munrörelser. Appen registrerar inte någon information om ett barns verkliga fysiska utseende. Ett budskap visas endast upp på webbplatsen och i appen efter att det bekräftats att budskapet är färdigt för publicering. Alla som skapar ett budskap behåller äganderätten till sitt konstverk. De skapar konstverket tillsammans.

Konstverket uppfyller alla villkor enligt GDPR. Läs alla gällande juridiska villkor här.

I riktlinjerna för gemenskapen anges också att ingen identifierbar information får delas. Om ett budskap inte följer våra riktlinjer för gemenskapen kan vem som helst rapportera detta och begära att budskapet tas bort.

Kan någon annan ändra eller redigera mitt budskap?

Nej. När du har bekräftat att ditt budskap är färdigt för publicering så kan ingen ändra det. Andra kan lyssna på ditt budskap och dela det.

Kan jag ändra eller ta bort mitt eget budskap?

När du har publicerat ditt budskap ligger det på kartan så att hela världen kan se det. Det kan inte ändras eller tas bort. Du kan alltid spela in ett budskap och spara det i din ”ficka” tills du vill göra det färdigt och publicera det. Färdiga budskap sparas i din ”ficka”. Du kan ta bort budskap som du sparat i din ficka.

Kan jag kontrollera mitt barns budskap innan det läggs ut på nätet?

Om ditt barn sparar sitt budskap i ”fickan” kan du se det och kontrollera det innan barnet publicerar det och delar det med hela världen. Om de visar upp vad de gjort innan de är helt klara kan du kontrollera det innan det publiceras. Speakrs som de har publicerat sparas i deras ”fickor”.

Hur ser ni till att riktlinjerna för gemenskapen verkligen följs?

Budskap som inte följer våra riktlinjer för gemenskapen kommer att tas bort från kartan och från alla enheter. Vem som helst kan via appen eller webbplatsen rapportera budskap som inte följer riktlinjerna.

Kan jag dela mitt konstverk med andra? Hur då?

När du publicerar ett budskap i appen så delas det med andra som kan hitta det på kartan. Och när andra har lyssnat på ditt budskap på webbplatsen så kan de dela det vidare genom att lägga till det i en Loud Speakr. Du kan också ladda ner budskap som du har skapat till din smarta enhet och dela det precis som du gör med andra bilder och videoklipp.

Se Så här gör du-guiderna längst ner på sidan.

Kan jag se vem som tittade på mitt konstverk?

Nej.

Varför kan jag inte ta bort mitt Earth Speakr-budskap?

Vi vill hålla en vänlig ton på Earth Speakr. När du delar ditt Earth Speakr-budskap och gör det offentligt ber vi dig att ta ansvar för innehållet och låta det vara kvar så att alla kan se och lyssna på det.

Avslöjas identiteten på de barn och ungdomar som lägger ut sina budskap?

Nej. Budskapen är offentliga, men de som publicerat budskapen är anonyma. Appen använder teknologi som gör det möjligt att fånga användarens ögon- och munrörelser och ansiktsuttryck och utnyttjar dessa rörelser för att skapa en 3D-animering som inte avslöjar personens identitet.

Hur ändrar jag språket på det som visas?

Earth Speakr-webbplatsen och -appen finns på 25 olika språk. Ändra språk på webbplatsens landningssida eller via menyn. Se Så här gör du-guiderna längst ner på sidan.

For any other question, please contact us at : feedback@earthspeakr.art

Så här gör du-guider

Så här skapar du en Loud Speakr

Så här upplever du en Loud Speakr som AR

Så här sparar och skickar du en Speakr

Så här ändrar du språk i appen

  • Så här gör du-guider